logo-goled

ESCO

EPC (Contractul de Performanta Energetica) este un parteneriat între un client si o companie de servicii pentru reducerea consumului de energie (ESCO), care permite clientului sa îmbunatateasca eficienta consumului de energie a instalatiilor electrice, fara niciun cost de capital sau împrumuturi speciale. Cele trei caracteristici principale ale unei ESCO sunt:

– ESCO garanteaza economii la consumul de energie si/sau furnizarea de servicii energetice la acelasi nivel dar la costuri mai mici. Acelasi nivel al serviciilor energetice sunt disponibile pentru mai putini bani.
– Remunerarea ESCO este direct legata de economiile de energie realizate; se investeste in eficienta si economii aferente consumului de energie, nu in echipamente
– ESCO poate finanta sau asista la procesul de finantare pentru functionarea unui sistem energetic prin garantarea economiilor realizate.

EPC (Energy Performance Contract) is a partnership between a customer and an Energy Services COmpany (ESCO) that allows the customer to improve the demand-side energy efficiency of their facilities without any up-front capital costs or special loans. The three main characteristics of an ESCO are:

– ESCOs guarantee energy savings and/or provision of the same level of energy service at lower cost. The same level of energy service is provided for less money.
– The remuneration of ESCOs is directly tied to the energy savings achieved; You are buying energy savings not equipments
– ESCOs can finance, or assist in arranging financing for the operation of an energy system by providing a savings guarantee.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.