logo-goled

TEHNOLOGII

Oricine poate lua o atitudine pozitiva in conservarea energiei si folosirea rationala a acesteia. Tehnologiile exista, sunt relativ accesibile si in cele mai multe cazuri au o perioada scurta
de returnare a investitiei.
Solutiile tehnice pentru optimizarea instalatiilor electrice por include o gama extinsa de produse, echipamente, aparate de control, care au costuri accesibile si fac posibila reducerea
cheltuielilor cu energia.

LED

Prin inovatiile tehnice recente si prin eficientizarea costurilor de productie, iluminatul LED devinde rapid o alegere moderna pentru proiecte de iluminat interior la nivel global.
Avantajele iluminatului cu LED fata de iluminatul traditional incandescent si fluorescent sunt numeroase.
LED-urile au un nivel de redare a culorii ridicat, functioneaza in jur de 50.000 ore, consuma putin; aceste avantaje permit o perioada de amortizare a investitiei mai scurta decat asteptarile uzuale.
LED-urile sunt semiconductori. Cand electricitatea trece prin ei, acestia emit energie sub forma de lumina. In componenta lor sunt anumite substante chimice care determina culoarea luminii emise. [link 3.1]

Automatizare si control

Este rezonabil sa sugeram ca cea mai mare influenta asupra consumului energetic poate veni din schimbarea obiceiurilor utilizatorilor, dar va fi un proces de lunga durata.
Instinctul de a inchide echipamentele va lua timp pentru a se imprima. Intre timp, ajutorul tehnologic poate aduce mari economii. O posibilitate este sa instalam elemente de control al iluminatului.
Acestea pot varia de la sisteme sofisticate de automatizari, pana la simplul senzor de prezenta.

Panouri fotovoltaice

Panourile fotovoltaice sunt sisteme capabile sa transforme lumina(energia solara) direct in energie electrica, prin intermediul unui proces chimic complex.
Aceasta inseamna energie electrica gratuita sau energie verde. Conversia este statica si nepoluanta, tocmai de aceea acest mod de producere a energiei electrice este unul ecologic.
Trebuie sa facem diferenta intre panourile fotovoltaice si panourile solare termice, acestea din urma fiind folosite la producerea de energie termica.

Turbine Eoliene

O turbina eoliana este un dispozitiv care transforma energia cinetica a vantului, denumita si energie eoliana, in energie mecanica, proces denumit putere eoliana.
Daca energia mecanica este folosita pentru a genera energie electrica, echipamentul poate fi denumit turbina eoliana sau ferme de energie eoliana.
Daca energia mecanica este folosita la punerea in miscare a diverselor echipamente (de macinat, pompe de apa) echipamentul se numeste moara sau pompa eoliana.
Similar, este denumit generator cand acesta este folosit la incarcarea acumulatorilor.
Rezultatul a peste un mileniu de dezvoltare a morilor si a ingineriei moderne, turnbinele eoliene de azi sunt produse intr-o gama larga de tipuri cu axa verticala si orizontala.
Cele mai mici turbine sunt folosite pentru aplicatii cum ar fi incarcatoare de baterii sau generatoare auxiliare de energie pe ambarcatiuni navale; in acelasi timp retele mari de turbine
interconectate devin resurse importante de energie electrica destinata consumului larg.

Panouri Solare

Colectorii de tuburi, lucreaza in sistem de tuburi vidate, printr-un convertor de caldura, obtinandu-se temperaturi mari de absorbtie si grad enorm de eficienta inclusiv la radieri scazute ale
razelor soarelui. Astfel de instalatii solare pot fi apreciate mai ales in perioadele de primavara timpurie si de toamna tarzie, pe langa pregatirea apei calde putand contribui si
la sustinerea incalzirii incaperilor. Pe langa design-ul estetic, uimesc mai ales prin cheltuielile scazute de montaj si intretinere. De remarcat, de asemenea este faptul pe langa montajul
simplu al panourilor, suprafetele absorbante si cele oglinda sunt protejate perfect de uzura si murdarie, si prin aceasta durata de viata a panourilor poate ajunge la 25-30 de ani.
Dovada calitatii exceptionale o confera cei 10 de ani de garantie pentru vidul tevilor. Datorita diverselor modele existente, se pot realiza suprafete brute de colectori de 1,5m² pâna la 5m²!
Grad de eficienta extrem de mare prin agentul de absorbtie acoperit special.
Datorita tuburilor vide, colectorul nu are aproape nici o pierdere termica si poate produce caldura chiar si la -30° Celsius.
Norii acoperiti permit trecerea unor raze difuze, pana la 80% dintre ele fiind transformate in caldura.
Colectorii aduna ei insisi de pe acoperis, pe vreme rece si umeda, aproape in fiecare zi, minim 47-57°C, iar pentru incalzire, aceasta temperatura este suficienta.

Everyone can take positive action to conserve energy or use it more wisely. The technology is in place, is relatively inexpensive in most cases to install and provides rapid payback.
Technical solutions for optimising electrical installations can include an extensive range of products, equipment, intelligent controllers and control devices, but these are relatively inexpensive and can reduce the energy consumption.

LED

With recent technological innovations and reductions in production costs, LED lights have quickly become the modern product of choice for indoor lighting projects around the world.
The advantages of LED lights over traditional incandescent and fluorescent lights are numerous.
LED lights are high in Color Rendering Index, last for up to 50,000 hours, and are low in energy consumption – allowing for ROI’s of less than expected in many cases.
LEDs are semiconductors. When electricity is passed through them they emit energy in the form of light. They are “doped”, or injected, with certain chemicals that determine their light color.[link 3.1]

Automatization & control

It is reasonable to suggest that the biggest influence on energy consumption will come from changing the public’s habits, but that is a very long process.
The instinct to turn off equipment will take time to instil. In the meantime, there are technological aids that can effect big savings. One possibility is to install inexpensive lighting controls.
These range from the most sophisticated home automation to simple room occupancy sensors.

Photovoltaic pannels

The photovoltaic pannels, are sistems able to capture and transform light (solar energy) directly into electrical energy, trough a complex chemical reaction.
That means free electrical energy or green energy. The process is statical and does not emmit any pollution, being one of the most ecologic way to produce energy.
We have to make a difference between photovoltaic pannels and solar pannels which are producing thermal energy.

Wind turbines

A wind turbine is a device that converts kinetic energy from the wind, also called wind energy, into mechanical energy; a process known as wind power.
If the mechanical energy is used to produce electricity, the device may be called wind turbine or wind power plant.
If the mechanical energy is used to drive machinery, such as for grinding grain or pumping water, the device is called a windmill or wind pump.
Similarly, it may be called wind charger when it is used to charge batteries.
The result of over a millennium of windmill development and modern engineering, today’s wind turbines are manufactured in a wide range of vertical and horizontal axis types.
The smallest turbines are used for applications such as battery charging or auxiliary power on boats; while large grid-connected arrays of turbines are becoming an increasingly important
source of wind power-produced commercial electricity.

Solar Pannels

The collection tubes are a vacuumed system of tubes, trough a heat convertor, obtaiting higher absorption temperatures and a hight level of efficiency even on low solar radiation.
This type of solar installations are very appreciated mostly in spring and autumn, when aside hot water preparation, they can also maintain room heating.
Such installations are easy to install and maintain. The heat absorbing surface and the mirror ones are perfectly protected by usage and dirt, making possible a lifetime of up to 25 years.
Proof for such a long usage time is the 10 years guarantee for the tubes vacuum.
Due to diversity of the modeles, there can be gross collector surface between 1,5m² and 5m².By its high efficiency levele achieved and due to vacuumed tubes, the collector has almost no heat loss and
can produce heat at even -30° Celsius.
While the weather can be cloudy, there are still difused radiations that can be transformed to heat up to 80% of the captured ones.
The collectors are gathering on cold and wet weather, an almost daily 47-57°C, enough for room heating.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.